Týden před volbami, o zaprodání duše a Pokrokem ke zkáze od Mnislava Zeleného.

03.10.2021

Osobně nevím, koho budu volit, ale samozřejmě ne ty, kteří zaprodali svojí duši a manipulují skrze ještě větší hráče a to jsou technologické firmy, které ovládají svět díky informacím, které poskytují zcela dobrovolně. Dost markantně napomáhají tomu, aby se ve světě šířil extremismus a nad rámec toho si ještě hrají na korektnost k menšinám.

Jestli je někdo ubohý svou kampaní, tak to není náš oblíbený japonský přistěhovalec, i když i ten to má silně promyšlené, ale stále vede Mára a jeho zadavatel, který se nezdráhá zabíjet desetitisíce zvířat denně pro svoje obohacení.

A kdo mu v tom napomáhá a jak to vlastně funguje? Kdo by se nedostal tak daleko, kdyby mu nepomáhal jeho pán, který ho už dávno ovládá a s kterým podepsal smlouvu. S ďáblem? Ano. Jsou to masmédia a jsou to hlavně technologické firmy, které mu jasně dají informaci kam cílit, na jaké adresy poslat informace.

Je to boj. Naneštěstí. Je to boj i na úrovni businessu, ale nyní ten obchodník nemusí umět prodávat. Nemusí mít schopnost umět se ovládat, umět se kousnout a makat. Teď stačí jen velký kapitál na to, abych převálcoval konkurenci.

A když nemám HODNOTY, hodnoty, které mě s CELKEM sbližují, tak udělám cokoliv, protože si budu myslet, že jiná cesta než nabrat pro sebe neexistuje. A to je to nebezpečné.

Před holokaustem si lidé mysleli, že to, že se má jednotlivec dobře, tak že stačí. A pak se zjistilo, že když se nemá celek dobře, tak má jednotlivec smůlu. Pozor na ty extrémy a NEPODSTATNÉ VĚCI typu létání do vesmíru. Potřebujeme čistou přírodu nebo družice ve Vesmíru? Z čeho se nadýcháme či napijeme?

Proto musím dát za pravdu Mnislavovi v názvu knihy, kterou mi daroval, že ten náš pokrok, kdy se stáváme otroky systému velice promyšleného a nejsme svými pány, nás vede k zániku.

Chceme to? Já ne, proto se snažím učit rozpoznat hranu mezi tím, kdo mi slouží a kdo mi vládne. Je to těžké, ale dá se to. A je k tomu potřeba uvědomění, že je to je za ztrátu naší POHODLNOSTI. Protože naše pohodlnost a nepozornost dala možnost vyrůst extrémismu, který se nyní dost šíří.

A proto dělám to, co mě pudí a mluvím o tom. Protože věřím, že je to třeba. Protože věřím, že jedině jako CELEK tu budeme moci vytvořit něco, co má doopravdy smysl. A to je vlídnost, respekt, soucit a tvorba, která přispívá k o-boha-cení všech.

Pojďme obvolat naše známé a říct jim, co tady chceme a že to je soulad. Ne boj. Že to je spolupráce. Že vlídnost, soucit a láska sice nemusí být ohodnoceny penězi, ale hodnota těchto vlastností je někde jinde. V přijetí nás samých…

(Tyto mé názory nemají nic s knihou společného, ale přišlo mi to dobré jí tu zmínit, protože názory Mnislava jsou v mnohém velice důležité pro uvědomění si našeho bytí a nenažranosti naší civilizace).

Níže podcast s Mnislavem, kdybyste si chtěli poslechnout, protože to stojí za to. Díky moudrosti, kterou v sobě nosí.